طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gaiting strap به فارسی gaiting strap یعنی چه

gaiting strap


ورزش : تسمه مخصوص ارابه براى جلوگيرى از انحراف اسب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها