طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه galbanum به فارسی galbanum یعنی چه

galbanum


(گ.ش ).نوعى صمغ زرد رنگ که از گياهى شبيه انقوزه گرفته ميشود و مصرف طبى دارد

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها