طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه galley proof به فارسی galley proof یعنی چه

galley proof


(در چاپخانه )نمونه ستونى مطالب چاپى که هنوز صفحه بندى نشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها