طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه galley-slave به فارسی galley-slave یعنی چه

galley-slave


غلام پاروزن ،تبه کارى که واداربکارکردن ياپاروزدن ميشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها