طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gallophile به فارسی gallophile یعنی چه

gallophile


)francophile(فرانسه دوست ،دوستدار اقوام گل و فرانسوى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها