طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه galloping به فارسی galloping یعنی چه

galloping


چهارنعل رونده ،سريع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها