طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gambier به فارسی gambier یعنی چه

gambier


( )gambir(گ.ش ).روناسيان ،درخت کاد هندى ،درخت کاد اصفر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها