طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gamboge به فارسی gamboge یعنی چه

gamboge


(گ.ش ).نار هندى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها