معنی و ترجمه کلمه gametangium به فارسی gametangium یعنی چه

gametangium


سلول يا عضو سازنده سلول جنسى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها