طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gammadion به فارسی gammadion یعنی چه

gammadion


چليپايى که برانتهاى هريک ازچهارخطان ازطرف حرکت عقربه ساعت رس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها