طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gander به فارسی gander یعنی چه

gander


(ج.ش ).غاز نر،ادم نادان ،مرد متاهل ،( : )n.(ز.ع ).نگاه ،نظر، : )vt.& vi.(گردش کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها