طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gang به فارسی gang یعنی چه

gang


گروه ،دسته جنايتکاران ،خرامش ،مشى ،گام بردارى ،رفتن ،سفر کردن ،دسته جمعى عمل کردن ،جمعيت تشکيل دادن
علوم مهندسى : دسته
روانشناسى : دسته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها