طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ganglionated به فارسی ganglionated یعنی چه

ganglionated


عقده دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها