طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gannister به فارسی gannister یعنی چه

gannister


)ganister(نوعى کوارتز پست ،مخلوط کوارتز و خاک نسوز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها