طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gantelope به فارسی gantelope یعنی چه

gantelope


gantlope(، )gauntletدستکش بلند،باند براى دست ،دعوت به مبارزه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها