طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gap marker به فارسی gap marker یعنی چه

gap marker


علوم نظامى : علامت مخصوص نشاندادن رخنه در ميدان مين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها