طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gar به فارسی gar یعنی چه

gar


: )interj.(بخدا،سوگند ملايم ،( : )n.(ج.ش ).نوعى ماهى که ارواره هايى شبيه منقار دارد،نيزه ماهى ،سگ ماهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها