طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه garbed in silk به فارسی garbed in silk یعنی چه

garbed in silk


جامه ابريشمى پوشيده ،ملبس بجامه ابريشمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها