طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه garcon به فارسی garcon یعنی چه

garcon


پيشخدمت مهمانخانه ،پسر بچه پادو)waiter(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها