طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه garden sage به فارسی garden sage یعنی چه

garden sage


مريم گلى ، ) salvia (نام جنس اين گياه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها