طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gardening به فارسی gardening یعنی چه

gardening


باغبانى
علوم مهندسى : باغبانى
ورزش : کندن علفهاى سر راه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها