طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gargoyle به فارسی gargoyle یعنی چه

gargoyle


ناودانى که از ديوار پيشامدگى پيدا ميکند و بيشتر انرا بصورت سر و تن انسان ياجانورى در مى اورند،راه اب ،هر نوع تصوير عجيب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها