طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه garotte به فارسی garotte یعنی چه

garotte


)garrote(خفه سازى بطرز اسپانيولى ،اسباب ادم خفه کنى ،راهزنى بوسيله خفه کردن مردم ،شريان بند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها