طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas indicator به فارسی gas indicator یعنی چه

gas indicator


علوم مهندسى : دستگاه نشان دهنده مقدار گاز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها