طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas light به فارسی gas light یعنی چه

gas light


نور يا روشنايى گازى
علوم مهندسى : چراغ گازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها