طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas trubine به فارسی gas trubine یعنی چه

gas trubine


توربينى که توسط گاز کار و حرکت ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها