طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas welding به فارسی gas welding یعنی چه

gas welding


علوم مهندسى : جوشکارى گازى
عمران : جوش گاز
علوم هوايى : جوشکارى با گاز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها