طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas-washing bottle به فارسی gas-washing bottle یعنی چه

gas-washing bottle


شيمى : بطرى گاز شويى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها