طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gasholder به فارسی gasholder یعنی چه

gasholder


محفظه نگاهدارى گاز،محل نگهدارى بنزين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها