طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gassy به فارسی gassy یعنی چه

gassy


گاز دار،پر باد و بروت ،پرهارت و هورت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها