طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gastronomy به فارسی gastronomy یعنی چه

gastronomy


علم اغذيه لذيذه ،خوش گذرانى ،پر خورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها