طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gateage به فارسی gateage یعنی چه

gateage


(استعمال ) دريچه يابندبراى جلوگيرى ازاب ،مساحت دهانه هاى يک سد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها