معنی و ترجمه کلمه gated automatic gain control به فارسی gated automatic gain control یعنی چه

gated automatic gain control


الکترونيک : تنظيم بهره با کليد خودکار


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها