طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gateway به فارسی gateway یعنی چه

gateway


اتصال ميان دو شبکه نامتشابه کامپيوترى که دو شبکه ارتباطى متفاوت و مجزا را به هم وصل مى کند،گذرگاه ،مدخل ،دروازه
کامپيوتر : مسير دريچه

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها