طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gather به فارسی gather یعنی چه

gather


گرد امدن ،جمع شدن ،بزرگ شدن ،جمع کردن ،گرد کردن ،گرداورى کردن ،نتيجه گرفتن ،استباط کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها