طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gatherer به فارسی gatherer یعنی چه

gatherer


شکارچى ،شکارگر،جمع کننده ،گرد اورنده
زيست شناسى : گرداورنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها