طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gauge pressure به فارسی gauge pressure یعنی چه

gauge pressure


ورزش : فشار در عمق معين برحسب فشارسنج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها