طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gault به فارسی gault یعنی چه

gault


)galt(قشر ضخيمى از خاک رس ،با خاک رس پوشاندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها