طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gawkily به فارسی gawkily یعنی چه

gawkily


از روى کودنى ،با کمروئى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها