طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه geiger counter به فارسی geiger counter یعنی چه

geiger counter


الکترونيک : شمارگر گايگر - مولر
شيمى : شمارشگر مولر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها