طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gemma به فارسی gemma یعنی چه

gemma


(گ.ش ).جوانه ،دکمه ،غنچه ،جرثومه ،نرم تن يا صدف گرد کوچک خوراکى ،الفکه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها