طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gemmological به فارسی gemmological یعنی چه

gemmological


)gemological(مربوط به علم گوهر شناسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها