طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gemmule به فارسی gemmule یعنی چه

gemmule


دکمه گياهک ،ياخته کوچک که ازان جانورتازه پديدميايد،غنچه کوچک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها