طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general ability به فارسی general ability یعنی چه

general ability


روانشناسى : توانايى عمومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها