طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general aptitude test battery (gatb) به فارسی general aptitude test battery (gatb) یعنی چه

general aptitude test battery (gatb)


روانشناسى : مجموعه ازمون استعداد عمومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها