طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general cargo به فارسی general cargo یعنی چه

general cargo


بار عمومى
بازرگانى : بار متفرقه
علوم نظامى : کالاى معمولى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها