طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general damage به فارسی general damage یعنی چه

general damage


خسارت عمومى
بازرگانى : خسارت کلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها