طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general level of wages به فارسی general level of wages یعنی چه

general level of wages


بازرگانى : سطح عمومى مزدها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها