طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general muster به فارسی general muster یعنی چه

general muster


شيپور جمع عمومى
علوم نظامى : مراسم اجتماعى عمومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها