طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general practitioner به فارسی general practitioner یعنی چه

general practitioner


طبيب امراض عمومى ،پزشک بيماريهاى عمومى
روانشناسى : پزشک عمومى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها